София

жк. Mанастирски ливади

ул. Българска легия 5 б ет. 1

0879 180 773

 

Обучение - Дистанционно обучение

 

 

Системата за дистанционно обучение е отворена система, която може да бъде доразвивана и настройвана към спецификите и реалните обучителни потребности на всяка организация, която желае да я ползва за провеждане на различни обучителни курсове, семинари, професионална квалификация и други.

 

Ползи за обучаваните:
 
·       обучението се извършва от всяко място по всяко време;
·       лесен достъп, необходим е само браузър и достъп до интернет;
·       интерактивни модули;
·       собствено темпо на преминаване през курса;
·       възможност за участване във форуми, диалози, споделяне на мнения.
·      
Ползи за организацията: 
·       редуциране на разходи за обучения;
·       редуциране на разходи за пътувания;
·       унифициране на стандарти;
·       модулите могат да се компбинират в зависимост от потребностите за  обучение;
·       възможност за обучения на големи групи служители;
·       възможност за обучения на различни локации;
·       тестване на усвоените знания;
·       проследяване на ефекта и трансфер в практиката;
·       продължаващо научаване;
·       възможност за интегриране на реални казуси от практиката на клиента.