София

жк. Mанастирски ливади

ул. Българска легия 5 б ет. 1

0879 180 773

 

Обучение

 

Разработената от нас интернет базирана система за дистанционн обучение е съобразена изцяло с нормативните изисквания за провеждане на този вид  бучение.

 

Системата отговаря изцяло на изискванията за наблюдение при провеждане на обучение по различни европейски и международни програми.

 

 

Обучение

- Дистанционно обучение

- КУРСОВЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

- Лицензи и разрешителни

 

Дистанционното обучение e уникална система за обучение, която съчетава изпитаните методи на традиционното обучение с най-новите технологии.