Услуги - Преподаватели

Преподаватели

  • Да създавате собствени курсове
  • Да обучавате, като имате пълната свобода в избора на теми и методи за преподаване
  • Да ползвате възможностите на съвременна електронна системи за обучение – мултимедия, видео и аудио презентации, интерактивна организиране на курсовете, групова работа и т.н.
  • Да се свързвате по всяко време с учениците си. Привличате курсисти от цял свят.

Всичко това става от дома или работното Ви място, стоейки зад компютъра си

 

Да, това е истинска система за електронно обучение. С възможности за създаване на дистанционни курсове. Вие може да се включите, ако имате идея какво и как искате да преподавате.

 

 

С какво ще Ви помогнем ние?

 

Освен поддръжка на системата, чрез която реализирате курсовете, ние Ви предлагаме още:

 

Реклама в Интернет и други медии
Обучение за работа с електронни системи за обучение

 

Методическа помощ в избора на:

·             подходящо съдържание за курсовете
·             методите за преподаване

 

Техническа помощ при:

·             подготовката на обучителни ресурси и дейности
·             видео, аудио и други презентационни материали

 

Ако сте преподавател или специалист в дадена област, и целта Ви е създаването на онлайн курс, "Бъдеще сега" Ви предоставя инструментите за действие.

 

·         Едно- или двудневен тренинг за разбота с платформата
·         Методическа помощ в избора на подходящо съдържание за курсовете и начина на преподаване

·         Техническа помощ при подготовка на курса.

 

 

Kой може да стане преподавател?

Отговор:

- Ако имате задълбочени познания и опит в дадена област
- Ако знаете как да ги представите, така че да бъде забавно, актуално или предизвикващо интерес
- Ако имате опит в работата с компютри

то може да се свържете с нас, за да обсъдим възможностите за реализане на курс.

Известно предимство е педагогическият опит, макар че в някои ситуации той може да Ви подведе - не всичко, което върши работа в традиционна учебна ситуация е приложимо и тук.

Разбира се, ние преценяваме всеки конкретен случай на желаещ да станат преподаватели, за да избегнем използването на сайта ни за незаконни или вредящи на другите дейности. Всякакви други теми са възможни.

За да гарантираме качество на предлаганите курсове, оценяваме предварително желаещите да обучават и показваме нашата оценка на потенциалните курсисти.

 

 

Kога е ефективно дистанционното обучение?

Oтговор: Редица изследвания се занимават с въпроса за ефективността на електронното обучение и го сравняват с традиционните методи на обучение.
Оказва се, че основните фактори, които влияят на реализирането на един успешен курс са:

1. Мотивацията на преподавателите и учещите. Значение има не само степента на мотивираност, но и това дали мотивацията е вътрешна (резултат на интерес към предмета, който изучавате) или външна (свързана с резултата от обучението, като сертификати, дипломи, страх от наказание при провал и т.н.). Естествено по-големи успехи ще имате при траен интерес към самия предмет, който изучавате.

2. Свободното боравене с компютъра и технологиите, които се използват във курса. Ако се чувствате несигурни, по-добре е да отделите малко време, за да свикнете с обучителната среда, микрофона и слушалките и т.н., отколкото да се чудите по време на синхронен урок кое копче да натиснете и чуват ли Ви другите.

3. Организацията - преподавателите трябва да са добре подготвени с всички материали и систематизация на урока. Учещите трабва да си осигурят спокойна обстановка, без излишни смущение като телефонни позванявания или други разсейващи дразнители.

 

 

Kакво техническо обезпечение ни е необходимо, за да преподаваме и учим през интернет?

Отговор:


В общия случай ще са Ви необходими:
1. Стандартна компютърна конфигурация – щом можете да се разхождате свободно в интернет, значи компютърът Ви е достатъчно добър за случая.
2. Връзка към интернет – От скоростта зависи колко бързо ще можете да сваляте и качвате ресурси за курсовете си. По-бавна скорост ще означава, че трябва да се въоръжите с повече търпение.
За курсовете, в които се използва видео връзка, обаче, скоростта има значение. Все пак повечето Интернет доставчици, вече гарантират достатъчно бърз интернет за България и няма да имате проблеми.
3. Слушалки и микрофон


Добре е да инсталирате и някои безплатни програми, които ще Ви помагат в работата, като:
Skype – www.skype.com
Acrobat reader – www.adobe.com
Някакъв офис пакет – ако нямате Microsoft Office и безплатният Open Office върши работа.

 

Created by Vlaevski.com

free online dating siteБезплатен Брояч
Безплатен Брояч