Услуги - Информационни технологии

ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

Платформата е предназначена за обучаващи организации, ЦПО, колежи, училища, ВУЗ, както и за мултинационални фирми, които инвестират в човешките ресурси и държат на качеството на предлаганото обучение. Използването на възможностите на съвременните информационни технологии ще позволи да привлечете нови целеви групи, поставени в неравностойно отношение по демографски или здравословен признак.

 

Ние Ви предлагаме възможност за ползване на интернет базирана платформа за дистанционно обучение, която позволява високо ефективна форма на обучение. Предлаганата от нас платформа дава възможност на всяка организация самостоятелно да определя вида и съдържанието на програмите за обучение, както и да ползва собствени учебни материали. Всяка обучаваща организация има възможност за самостоятелно административно управление на учебния процес, като предоставя достъп на обучавани, преподаватели и наблюдаващи институции до необходимата им информация.

On-line обучението, което ние организираме, спестява време и средства както на обучаващата организация, така и на обучаващите се. По време на обучението предлагаме:

  • осигуряване на подходящи начини за навременна обратна връзка;
  • ефикасно управление на текущото и крайно оценяване;
  • автентичност и достоверност – използване на задачи с отворен отговор, както и количествени задачи;
  • сътрудничество.

Ние сме фирма която разполага с подходящо обучени преподаватели, които осъществяват онлайн обучение. Притежаваме разработени модули за общи и специализирани обучения в областта на икономиката и мениджмънта.

Ние Ви предлагаме възможност за ползване на първата интернет базирана платформа за онлайн обучение на изключително атрактивни цени

 
За повече информация можете да използвате формата за контакти или изписаните на сайта телефони

 

Created by Vlaevski.com

free online dating siteБезплатен Брояч
Безплатен Брояч