София

жк. Mанастирски ливади

ул. Българска легия 5 б ет. 1

0879 180 773

 Програми

Центърът за обучение към «ДИК8» предлага на лицензирани центрове за професионална квалификация възможност за ползване на програми за  повишаване на професионалната квалификация, преквалификация и формиране на мотивационна система за реализация на лица над 16-годишна възраст, с цел гарантиране на тяхната пригодност за заетост, висок професионализъм и компетенции в съответствие с потребностите на съвременния пазар на труда.
Предлаганите програми за обучение са съобразени с Държавните образователни изисквания и са в областта на управлението и организацията, икономиката, търговията, маркетинга и рекламата, туризма и хотелиерството, публичната и частната администрация, разпределени в самостоятелни тематични курсове. На успешно преминалите обучението лица се издава национално признат документ за завършено обучение.

 

Разработената методика за дистанционна форма на обучение позволява самостоятелна работа за всеки обучаван, възможност за самоподготовка по всяко време, като обучаванията сам определя кога и колко. Необходими са само компютър и достъп до интернет.

 

Created by Vlaevski.com

free online dating siteБезплатен Брояч
Безплатен Брояч