София

жк. Mанастирски ливади

ул. Българска легия 5 б ет. 1

0879 180 773

 Проекти

ПРСР 2014 – 2020

 

Mярка 4 "Инвестиции в материални активи"

 • Подмярка 4.1 – „Инвестиции в земеделски стопанства“
 • Подмярка 4.1.2 – "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"
 • Подмярка 4.2 – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
 • Подмярка 4.2.2 – "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната подпрограма"
 • Подмярка 4.4 – „Непроизводствени инвестиции“
 • Подмярка 4.4.2 – „Непроизводствени инвестиции в малки стопанства“ ​

Мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия”

 • Подмярка 6.1 – "Стартова помощ за млади земеделски производители"
 • Подмярка 6.2 – "Стартова помощ за неземеделски дейности"
 • Подмярка 6.3 – "Стартова помощ за развитието на малки стопанства"
 • Подмярка 6.4 – "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"
 • Операция 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
 • Операция 6.4.2 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитието на малки стопанства"

 

Created by Vlaevski.com

free online dating siteБезплатен Брояч
Безплатен Брояч