Услуги - Изготвяне и управление на проекти по ПРСР 2014-2020

При изготвяне на проект много често бенефициента не знае за какво точно иска да кандидатства и по коя мярка. Просто иска – “европари” и да кандидатства по “европроекти” или по “земеделски програми”. Голямото търсене води и до голямо предлагане. Съществуват много консултанти, които предлагат изготвяне на бизнес планове, изготвяне на проекти на различни цени дори и безплатно. С цел да се привлекат все повече и повече бенефициенти, консултантите създават шаблонни проекти, които не са съобразени с конкретния бенефициент. Не се съобразяват с реалните нужди на кандидатите и реалните им възможности. В резултат на такива практики много от бенефициентите подписват договори и се оказват с поети ангажименти, които не могат да изпълнят.

 

Условия и стъпки при изготвяне и управление на проект от „ДИК 8” ЕООД:

 • Безплатно консултиране за изискванията на всяка мярка и подмярка
 • Изготвяне на стратегия за комбиниране на избраната мярка с други мерки и подмерки от ПРСР
 • Изготвяне на прогноза за парични потоци, съобразени с конкретната мярка и тези, с които се комбинира
 • Подписване на договор за изготвяне и управление на проект за срок от 5 години /продължителността на изпълнение на проекта/
 • Договора за изготвяне и управление на проект включва:
 • Изготвяне на бизнес план, заявление и окомплектоване всички съпътстващи документи за кандидатстване
 • Проверка на офертите и посочените цени съгласно утвърдените референтни стойности при оценяване /при наличието на такива/
 • Предварителна оценка на проекта, с който ще се кандидатства
 • Съдействие за придобиване на допълнителни точки за приоритет при класиране на проекта
 • Повторна оценка на проекта преди подаването му
 • Изготвяне на заявки за плащане
 • Изготвяне и подаване на молби за анекс за изменение на ангажиментите по бизнес план

 

„ДИК 8” ЕООД осигурява допълнително:

 • Необходимите курсове и обучения, изискуеми от Държавен Фонд „Земеделие“
 • Счетоводно обслужване

 

Цени и такси:

 • За Подмярка 6.1 – "Стартова помощ за млади земеделски производители" – фиксирана цена, съобразена с размера на проекта и възможностите на младите фермери
 • За Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ – фиксирана цена, съобразена с размера на проекта и възможностите на малките стопанства
 • Процент от общата стойност на проекта, намаляващ при увеличението на стойността на проекта за останалите мерки и подмерки
 • Таксите за изготвянето на проекта се включват в бюджета и се възстановяват след одобрение
 • Таксите за допълнителните услуги: обучения, сертификация и счетоводно обслужване не са включени в таксата за изготвяне на проект. За тях не се начислява допълнителна надценка от „ДИМ ЕКСПО” ЕООД

 

Начин на плащане:

 • При подписване на договор за изготвяне и управление на проект се заплаща само малка част от стойността за изготвяне и управление, с цел ангажиране на кандидата
 • Останалата част от сумата се заплаща при подаване на проекта

 

Created by Vlaevski.com

free online dating siteБезплатен Брояч
Безплатен Брояч