София

жк. Mанастирски ливади

ул. Българска легия 5 б ет. 1

0879 180 773

 

Добре дошли

 

 

При нас можете да получите квалифицирана консултантска помощ за разработка и управление на проекти, професионални услуги и консултации за избор на подходяща програма за финансиране на бизнес идеи, разработка и икономическа обосновка на бизнес план, организиране и провеждане на обучение и повишаване квалификацията на персонала,   

 

 

Актуално

 

Всички които желаят да организират дистанционна форма на обучение, фирмени срещи и семинари

могат да ползват платформа за дистанционно обучение и виртуална заседателна зала, без  необходимост от инвестиции в закупуване и поддръжка на сървър на изключително атрактивна цена. Осигурена административна самостоятелност за ползване.

 

 

Обучение

- Дистанционно обучение

- КУРСОВЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

- Лицензи и разрешителни